icon
جوک معضل گوشی glx - جوک جدید - اس ام اس خنده دار
                    
معضل اکثر جوانان ایرانی :
جوانی هستم بیست و پنج ساله که گوشی موبایلم به راحتی از جیبم درنمیاد ، چه کنم ؟