icon
جوک گرونی گوشت - جوک جدید - اس ام اس خنده دار
                    
با این گرونی گوشت تا چند وقت دیگه جلو پای عروس و دوماد مجبورن تن ماهی باز کنن