icon
جوک ایرانیا - جوک جدید - اس ام اس خنده دار
                    
دانشمندان هنوز نفهمیدن چرا ایرانیا;

وقتی یکی از جای دور بهشون زنگ میزنه با داد حرف میزنن