icon
جوک مرغ - جوک جدید - اس ام اس خنده دار
                    
آقا دوماد چیکارن ؟
سفیر ایران در کانادا هستن !!!
پاشین گم شین بیروننننن ، ما فقط دختر به مرغ فروش میدیم …