icon
اس ام اس تیر 91 سرکاری - جوک جدید - اس ام اس خنده دار
                    
می دونید فرق سوزن با کاه چیه؟
.

.

.

.

.

.

همیشه که جواب این زیر نیست یه بار مغز پوک خودتو به کار بنداز !