icon
جوک غضنفر جدید 91 - جوک جدید - اس ام اس خنده دار
                    
غضنفر پتروس فداکارو با دهقان فداکار قاطی می کنه
می ره انگشت می کنه تو چشم راننده قطار