icon
جوک پراید اسفند ماه 91 - جوک جدید - اس ام اس خنده دار
                    
موضوع انشای این روزهای مدارس کشور :
علم بهتر است یا پراید ؟؟