icon
جوک ترشی گل کلم - جوک جدید - اس ام اس خنده دار
                    
دقت کردین !؟
گل کلم در ترشی حکم پسته در اجیل رو داره !