icon
دق مرگ - جوک جدید - اس ام اس خنده دار
                    
یادتون باشه از اومدن یکی تو زندگیتون ذوق مرگ نشین…
تا وقتی که تنهاتون گذاشت و رفت…دق مرگ نشین…!