icon
یه دست صدا نداره - جوک جدید - اس ام اس خنده دار
                    
یارو آخر عمری بچه هاشو جمع کرد براشون وصیت کنه،

گفت فرزندانم با هم متحد باشین چون یک دست صدا نداره ؛

بعد بچه هاش همه بشکن زدن یارو ضایع شد آخر عمری