icon
جوک بخاری پراید - جوک جدید - اس ام اس خنده دار
                    
درسته پراید کولرش خوب نیست ولی وُژدانن بخاریش خوب خنک می کنه !