icon
جوک دیر رسیدن - جوک جدید - اس ام اس خنده دار
                    
دقت کردین اگر 5 دقیقه زود راه بیفتی نیم ساعت زود می رسی

و اگر 5 دقیقه دیر راه بیفتی نیم ساعت دیر می رسی ؟