icon
کاریکلماتور - جوک جدید - اس ام اس خنده دار
                    
پیاله اى مشکوکم
لبریز از حرف هاى ریز و درشت
که مرگ و زندگى
من را به هم تعارف مى کنند..!