icon
جوک جدید بهمن ماه 91 - جوک جدید - اس ام اس خنده دار
                    
مرده میره مهمونی سر سفره یکی از بچه هاش میگه بابا یه لیوان آب میدی ؟
داد میزنه میگه آب تو خونه داریم ، مرغ بخور بدبخت !