icon
جوک زندگی - جوک جدید - اس ام اس خنده دار
                    
مرد: راهی برای بیشتر زندگی کردن هست؟
دکتر: ازدواج کن...
مرد: کمکی هم میکنه؟
دکتر: نه ، ولی فکر زندگی بیشتر دیگه به ذهنت نمیاد!