icon
مشکل مغزی - جوک جدید - اس ام اس خنده دار
                    
بعضیارو هم انگار توی بچگی‌ سه بار انداختن بالا ، دو بار گرفتن ؛

از بس که مشکل مغزی دارن !