icon
عابر بانک - جوک جدید - اس ام اس خنده دار
                    
یه بار نشد بریم تو صف عابر بانک و کند ذهن ترین آدم خاورمیانه جلوی ما نباشه