icon
محکم بودن - جوک جدید - اس ام اس خنده دار
                    
یه وقتایی هم اینقدر به آدم میگن تو باید محکم باشی تو باید محکم باشی،

که احساس میخ طویلگی به آدم دست میده !!!