icon
جوک حیف نـــون - جوک جدید - اس ام اس خنده دار
                    
حیف نون ناراحت بوده
از میپرس چرا ناراحتی ؟
میگه نمی دونم چرا زنا این قدر به شوهراشون مشکوکن
۴ تا زن دارم همشون اینجورین !