icon
خودمونی شدن پشه ها - جوک جدید - اس ام اس خنده دار
X
تبلیغات
رایتل
                    
تو خونه یه پشه داریم دیگه مقیم شده ، از خودمونه …
امروز که اتاقم رو بعد از چند ماه مرتب کردم دیدمش از در اتاق اومد تو ،

بعد نشناخت ، فک کرد اشتباهی اومده، رفتش بیرون !