icon
جوک کولر و پدرها - جوک جدید - اس ام اس خنده دار
X
تبلیغات
رایتل




                    




کلید بهشت زیر پای مادران است و کلید کولر زیر دست پدران !
بیایید از پدرهای سبزِ سرزمینِ گرممان بخواهیم تا ما را یاری کنند

تا در این فصل گرم با روشن گذاشتن کولرها

همه از هوایی خنک و مطبوع لذت ببرند …