icon
جمله طنز تیکه دار - جوک جدید - اس ام اس خنده دار
                    
بعضی از حرفا تو دل آدم می مونه مثل تیکه آخر رانی هلو تو قوطی !