icon
جوک دسشویی عمومی - جوک جدید - اس ام اس خنده دار
                    
این دستشویی عمومیایی که دراش نصف از بالا نیست، نصف از پایین،

وسطش هم یه سولاخ قد کله آدم داره…

دیگه اصن چه کاریه ؟؟؟
یهو بیایم همون وسط دور همی…