icon
جک غضنفر سری جدید - جوک جدید - اس ام اس خنده دار
                    
از غضنفر می پرسن از اینکه همسرت را عزیزم خطاب می کنی چه احساسی داری؟

میگه احساس گناه!

میگن چرا؟

میگه آخه اسمش یادم نیست!!