icon
طنز و جک اس ام اس پسر و دختر - جوک جدید - اس ام اس خنده دار
                    
به هزار امید از دوست دخ ت رم می پرسم از کجا بدونم منو واسه خودم دوست داری؟
برگشته میگه:
قیافه و هیکل که نداری
بچه مایه دارم که نیستی
اخلاقتم که گند دماغه
به جز خودت چیزی واسه دوست داشتن نمی مونه عزیز دلم !!