icon
کرم ریختن جدید و خنده دار - جوک جدید - اس ام اس خنده دار
                    
باحال ترین لحظه دنیا خندوندن دوستاتون در حالی که دارن آب مینوشنه !