icon
جوک 91 غضنفر و حیف نون - جوک جدید - اس ام اس خنده دار
X
تبلیغات
رایتل
                    
غضنفر داشته از کنار یک چاه رد میشده میبینه یکی از ته چاه داد میزنه کمک کنید, تو رو خدا کمک کنید... غضنفر جواب میده اخه احمق جان ته چاه جای گدایی کردنه؟