icon
جوک معلم و حیف نون - جوک جدید - اس ام اس خنده دار
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
                    
معلم تاریخ : حکومت مغول ها از کجا تا کجا بود ؟
حیف نون : آقا مطمئن نیستم ولی فک کنم از صفحه 16 تا 25 !