icon
نامه کودکانه خنده دار - جوک جدید - اس ام اس خنده دار
                    
نامه زیبای کودکی که از ریاضی متنفر است:
ریاضی عزیز...
لطفا زود زود بزرگ شو و مسأله هاتو خودت حل کن و به دیگران تکیه نکن !