icon
اس ام اس خنده دار شمالی،پیامک مازندرانی - جوک جدید - اس ام اس خنده دار
                    
شمالی کیست؟!

موجودی نجیب...با دماغی عجیب!!